ONTRACK - DE RODE DRAAD VOOR ZAKELIJK SUCCES!

EEN ROADMAP MET MAXIMALE IMPACT

Met passie en professionaliteit creëren wij de mooiste momenten, maar Event Creators gaat verder dan dat. In de juiste afstemming met jou, kunnen wij een blijvende gedragsverandering realiseren. Events laten zich niet vangen in één dag. Om écht resultaat te halen, is er een strategie nodig.

WAT IS ONTRACK?

OnTrack is het communicatiemodel rondom het event, dat zorgt voor maximale impact bij de verschillende doelgroepen. Creëren van ervaringen of belevenissen blijkt een uitstekend middel om waarde toe te voegen aan een merk, product of dienst. Een event heeft pas écht impact, wanneer het onderdeel is van een groter geheel. Om de gestelde doelen te behalen, is de kracht van een doordacht communicatiemodel noodzakelijk. Event Creators gelooft niet in een éénmalige boodschap via één kanaal. Ruim 35 jaar ervaring heeft ons geleerd dat gedragsverandering komt na minimaal 7 contactmomenten over een langere periode. Daarbij is het essentieel dat verschillende communicatiekanalen worden afgestemd op elkaar én op de doelgroep. 

VOOR WIE IS ONTRACK?

OnTrack is er voor bedrijven en organisaties die door middel van events doelen willen behalen. Omzetstijging, medewerkerstevredenheid ophogen & nieuwe klanten werven zijn een aantal voorbeelden van gestelde doelen. Dit doen we in vijf fases met daarin twee strategische sessies. In deze sessies worden de verschillende doelgroepen, doelstellingen en contactmomenten in kaart gebracht voor maximaal resultaat van de campagne.

Ik wil meer informatie

FASE 1 | VOORBEREIDING

Door middel van Quest, een online vragenlijst, peilen we de huidige situatie van jullie organisatie. De Quest bevat allerlei vragen die jullie aan het denken zet over de huidige doelgroepen, aanpak en bedrijfsvoering en de gewenste toekomstsituatie. De voorbereiding ligt niet alleen bij jullie. Ook wij gaan in deze fase aan de slag om op basis van de huidige communicatiekanalen van het bedrijf een beeld te krijgen. Denk hierbij aan website, nieuwsbrieven, documenten en social accounts. Deze informatie vormt de basis voor fase 2. 


FASE 2 | EERSTE WERKSESSIE

In de eerste werksessie bespreken we de identiteit van jullie bedrijf. Dit doen we op basis van de Quest, onze bevindingen en een vragenvuurAls de identiteit duidelijk is, zetten we de stap naar de ontvanger. We bespreken de (potentiële) doelgroepen en willen hier alles over weten. Daarnaast kijken we kritisch naar de boodschap die jullie over willen brengen en bijbehorende contactmomenten. Dit noemen we touchpoints. We nemen niks aan en met een half antwoord nemen we geen genoegen. We willen weten waarom doelgroepen benaderd worden en welke contactmomenten er plaatsvinden. Ook willen we weten wat jullie visie is op de bestaande communicatiekanalen en de afweging om andere communicatiekanalen niet te gebruiken.  

Vervolgens besteden we veel tijd aan het omschrijven van de doelstellingenSamen met jullie bepalen we campagnedoelstellingen en doelgroep specifieke doelstellingen. Dit stadium is cruciaal in het verloop van de campagne. Als doelen helder zijn, zijn veel opvolgende keuzes goed te maken. 


FASE 3 | CONCEPTING

Na de eerste werksessie gaan wij naar de tekentafel om de input te ordenen en uit te werken voor OnTrack. De bak aan data en informatie weten wij te vertalen in een helder overzicht waar doelgroepen en doelstellingen worden verwerkt. 

Op basis van ervaring hebben we een communicatietool ontwikkeld die écht bijdraagt aan het behalen van doelstellingen. Dit doen we vanuit een omnichannel gedachte (print, online & live) en met een minimaal aantal van zeven contactmomenten per doelgroep. We concretiseren de algemene en doelgroep specifieke doelstellingen en bekijken welk traject er nodig is om die doelstellingen te behalen of - nog liever - te overtreffen. Om dit te kunnen monitoren kiezen we strategische momenten in de communicatielijn waar we een nul- en een nameting inzetten. Door het traject te visualiseren zien we waar we kansen onbenut laten.  


FASE 4 | TWEEDE WERKSESSIE

In fase 4 wordt het concept van de visuele roadmap gepresenteerd met daarin alle besproken informatie uit de eerste werksessie. In een korte opfrisbeurt en terugkoppeling blikken we terug op de vorige sessieIn de tweede werksessie bepalen we welke doelgroepen de focus krijgen in het communicatietrajectUit ervaring weten we dat het niet haalbaar is om alle doelgroepen evenveel aandacht te geven. Door te focussen op bepaalde doelgroepen en het SMART maken van de doelstellingen, ontstaat een roadmap die concreet en haalbaar is.  

Het tweede gedeelte van deze werksessie bestaat uit het concretiseren van de touchpoints. Op welk moment in OnTrack hebben we contact met de doelgroep en hoe geven we invulling aan dit contact? Realiseer je dat zenden van boodschappen niet automatisch betekent dat de ontvanger ze ook ontvangt. Voor alle focusdoelgroepen lopen we langs de touchpoints totdat we het principe van 7 contactmomenten overal consistent hebben doorgevoerd. Als laatste bepalen we in deze stap hoe we komen tot creatie van alle content. Is er marketingcapaciteit beschikbaar of kan Event Creators hierin ontzorgen?  


FASE 5 | OPLEVERING

De verkregen informatie uit de tweede werksessie wordt door ons verwerkt in de definitieve versie van OnTrackTijdens de oplevering krijgen jullie een visualisatie van de plannen in één oogopslag. Een strategisch plan met duidelijke doelgroepen, SMART-geformuleerde doelstellingen en heldere touchpointsDeze communicatietool vormt de fundering voor zakelijk succes.  


Ik wil meer weten over OnTrack 

WE VERZORGEN ONDER ANDERE COMMUNICATIETRAJECTEN VOOR:


NIEUWSGIERIG NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN ONTRACK?

Live communicatie heeft het in zich om écht het verschil te maken. Voor ons is niks te gek en de mogelijkheden zijn eindeloos. Luit is Event Advisor en vertelt je graag over onze werkwijze en communicatietrajecten.

Vragen of graag een OnTrack-voorbeeld ontvangen?

Luit Olde Rikkert - Event Advisor | 085-1053318

NEEM CONTACT OP

‘’ De roadmap heeft de basis gevormd voor een goed plan aangaande onze evenementen week die in het teken stond van ons 100-jarig bestaan’’ 

- Luuk olde Monnikhof | De Monnik Dranken

DOWNLOAD HIER
ONZE GRATIS BROCHURE
brochure Event Creators

Informatie over onze aanpak en de mogelijkheden delen we graag met u. De brochure geeft u, naast de informatie op de website, een goed beeld van wie wij zijn en hoe wij evenementen aanvliegen. 

Vragen over ons bedrijf of benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

085-1053333
info@eventcreators.nl

Bedankt. De download is hieronder beschikbaar. Wees vrij om contact met ons op te nemen na het bekijken van de brochure.

Event Creators_Brochure_2021.pdf

Download de brochure
verplicht veld
verplicht veld
verplicht veld
verplicht veld